sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Tradičně se nejstarší děti, které odcházejí do základní školy loučí se svojí školičkou radostným odpolednem na školní zahradě a spaním ve školce. Byly to chvíle velkého užívání, ale i napětí při hledání pokladu školního skřítka.

DĚTSKÁ MŠE

Na dětské mši se děti v kapli v Marianu rozloučily se školním rokem 2016/2017. Slavnostně jsme se také rozloučili s dětmi, které odcházejí do základní školy.

BOŽÍ TĚLO

Svátek Božího Těla slavily děti s učitelkami v mateřské roznášením květin, zpěvem a modlitbičkami u kapliček.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Pravidla silničního provozu si děti procvičily při jízdě na kolech, koloběžkách a odrážedlech na dopravním hřišti u ZŠ T. G. Masaryka na ul. Riegrova.

KROUŽKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Děti mohou uplatňovat svůj zájem a rozvíjet své schopnosti v zájmových kroužcích – Šikulové, Soptík, tanečky, keramika, flétna, angličtina, autorské čtení, bruslení a plavání.

ČTENÍ ŠKOLÁKU VE ŠKOLCE

Žáci ZŠ Mařádkova pravidelně navštěvovali během školního  roku naše děti, aby jim předčítali pohádkové příběhy, které společně s dětmi rozebírali a následně i plnili úkoly na pracovních listech.

ŠKOLNÍ VÝLETY

Na školní výlety jsme vyjížděli s batůžky do přírody. Cílem bylo Arboretum v Novém Dvoře, Slavkovský les či les na Přerovci.

OZDRAVNÝ POBYT V PŘÍRODĚ

Dny v krásné přírodě Beskyd nebo v okolí Žimrovic si děti užívaly na ozdravném pobytu. Program byl pestrý – soutěže, karneval, hledání pokladu, jízda na koních, a to vše s kouzelným skřítkem Vikim. Takže na smutek po domově nebyl čas.

NÁVŠTĚVA SLEZSKÉHO MUZEA

Prohlédnout si expozici Slezského muzea měly děti možnost při jeho návštěvě. Zaujetí malých návštěvníků bylo obrovské, musíme se do těchto míst zase brzy vrátit.

BESÍDKY U BABIČEK

Pestrým programem tradičně potěšily děti u příležitosti Dne matek babičky v Komárově,  v senior centru na Kylešovské ulici a ulici Roosveltova.

EXKURZE VE FIRMĚ OSTROJ a.s.

Děti se na exkurzi ve firmě Ostroj a.s. se zaujetím seznámily s výrobním procesem, kterým se zabývá tato významná strojírenská firma.