sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

V ZŠ OTICKÁ

Naši předškoláci se během celého roku seznamovali s prostředím školy ZŠ Otická. Všechny aktivity, které děti navštívily, se jim líbily a nadchly je tak, že se do školy těší.

viz fotogalerie

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY

Bez názvu

JARNÍ DÍLNIČKY

Jaro a nastávající oslavu velikonočních svátků jsme si v mateřské škole připomínali a užívali na jarních dílničkách, které byly i Dnem otevřených dveří. Spousta rodičů se svými dětmi tvořila společně s učitelkami výrobky k výzdobě svých domovů. Příjemnou atmosféru umocnila nejen barevná, ale i slavnostní výzdoba prostorů mateřské školy.

OPAVSKÁ BRUSLE

Děti, které se pravidelně účastnily od podzimu do jara výuky bruslení na zimním stadionu, zúročily své bruslařské umění při štafetovém bruslení na akci „Opavská brusle“.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

DIVADLO V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Prostřednictvím divadelního představení s názvem "Průzkumníci v Africe" se děti ocitly na africkém kontinentu. Dozvěděly se o životě lidí, kteří tam žijí, jaká zvířátka tam mohou potkat a jak jim všem můžeme i my pomáhat.

viz fotogalerie 

KARNEVALOVÝ REJ

Karneval v mateřské škole proběhl v radostné atmosféře plné hudby, tance a soutěží. Děti se s nadšením převlékly do různorodých masek, které jim připravily rodiče, stejně jako sladké pohoštění, které bylo odměnou za krásné tance a splněné úkoly v soutěžích.

viz fotogalerie

POZVÁNKA 

Bez názvu

  

Zveme Vás srdečně

na jarní dílny spojené se Dnem otevřených dveří pro děti, jež chtějí nastoupit od září 2018 do naší MŠ křesťanské
na Mnišské ulici, a to

       24. března od 9.00 do 17.00 hodin v budově MŠ.

   Potěší vás živá kuřátka, vyrobíte si řadu ozdob k Velikonocům. Rádi Vás uvidíme!

EXKURZE VE SLEZSKÉM MUZEU

V zimním období se děti seznamují se způsobem života ptáků a lesních zvířat. Poznávají také možnosti jak jim mohou lidé pomáhat, přežít nepříznivé podmínky, které zima přináší. K pozorování v přírodě nebývá mnoho příležitostí, proto jsme se vydali na exkurzi do Slezského muzea v Opavě, kde si děti mohou všechny exponáty prohlédnout. 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Děti mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti nejen během vzdělávání v mateřské škole, ale i v nadstandartní nabídce zájmových kroužků.

viz fotogalerie 

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

Každoročně se děti naší mateřské školy účastní jako andílci Tříkrálového průvodu pořádaného Charitou Opava. 

Další články...

  1. VÁNOČNÉ BESÍDKY