sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ S TRAMPOLÍNOU

Dne 18. září 2018 byla za přítomnosti našich hostů ze společnosti OSTROJ a.s. v čele s jejím statutárním ředitelem panem Ing. Vladimírem Trochtou slavnostně otevřena další z etap rekonstrukce naší školní zahrady. Stejně jako ostatní herní prvky je i nově otevřené hřiště s trampolínou velkorysým sponzorským darem společnosti OSTROJ a.s. dětem naší mateřské školy. Za tuto vstřícnost a spolupráci jsme velice vděčni, vážíme si jí a srdečně děkujeme.

viz fotogalerie

V ZÁŘÍ SPĚCHAJÍ KLUCI, HOLKY DO NAŠÍ ŠKOLKY!

Prázdniny utekly jako voda a do školky se vrátily děti, které už to u nás znají, ale přišli i noví kamarádi, pro které je vše neznámé a nové. Vlídné a vstřícné prostředí, kde jsou chápající paní učitelky a přátelští kamarádi, kde je spousta různých aktivit při kterých se všichni nejen baví, ale učí se i novým poznatkům je pro děti doslova druhým domovem.

viz fotogalerie

OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST - říjen 2018

NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Rozloučení našich „školáků“ se školkou bylo jako vždy zakončeno radostným odpolednem na školní zahradě a spinkáním v mateřské škole.

viz fotogalerie

DĚTSKÁ MŠE

Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení se s dětmi odcházejícími do školy proběhlo tradičně v Marianu. Kázání Otce Martina, krásné tóny houslí, varhan a písní našich dětí k této mši neoddělitelně patří. Poděkování patří sestřičkám za poskytnutí prostor.

viz fotogalerie

ŠKOLNÍ VÝLET

Lhota u Opavy byla cílem našeho školního výletu. Děti se vydováděly při sportovních výkonech, kde je doprovázely pohádkové postavy Pata a Mata.

viz fotogalerie

PŘEHLÍDKA SOPTÍKŮ

Malí hasiči měli svůj den na přehlídce přípravek ve Štěpánkovicích. Děti z kroužků Soptíků předvedly záchranářské práce záchranných sborů při pádu letadla.

viz fotogalerie

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Procvičit pravidla silničního provozu si mohly děti na dopravním hřišti. Poznávají nejen co znamená červená a zelená na semaforu, ale také význam dopravních značek.

viz fotogalerie

BESÍDKA U BABIČEK V CENTRU PRO SENIORY

Několikrát ročně navštěvujeme babičky v charitním domově pro seniory na Kylešovské ulici v Opavě. Děti svým vystoupením vždy vyloudí úsměvy a všechny potěší.

viz fotogalerie

EXKURZE VE FIRMĚ OSTROJ a.s.

Při exkurzi ve firmě Ostroj a.s. si děti měly možnost prohlédnout část výroby a získat tak povědomí jak se vyrábějí komponenty do automobilů. Děti se zhlédly v profesi strojařů. Mnohokrát děkujeme za tuto možnost a také profesionální vedení paní Kožialové.

viz fotogalerie

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

V Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí děti trávily ozdravný pobyt v krásné přírodě přímo pod Lysou horou. Dny byly plné zábavy, soutěží a hledání pokladů lesního skřítka. Jako lesní skřítkové si děti užívaly i karneval.

viz fotogalerie

Další články...

  1. V ZŠ OTICKÁ