sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

23. června 2014 se nejstarší předškolní děti rozloučí s naší mateřskou školou při tradiční akci Noc školních skřítků. A jak jinak než radostně! Na školní zahradě propukne velká diskotéka, zábavné soutěže, noční hra s hledáním pokladu školního skřítka a domů nepůjdeme, protože se ve školce sladce vyspinkáme až do dalšího dne. 

DĚTSKÁ MŠE

20. června 2014 v 15 hod. bude v Kapli sv. Kříže sloužena dětská mše na ukončení školního roku, kde se slavnostně rozloučíme s dětmi, které odcházejí do základní školy.

ŠKOLNÍ VÝLET

9. června 2014 pojedeme vlakem na školní výlet do Hradce nad Moravicí, kde si děti prohlédnou zámecký areál a také zhlédnou pohádkové divadelní představení Princ Bajaja. Z blízka uvidí i rekvizity z pohádky a dobové šaty. Překvapením bude jízda na poníkovi. 

OSLAVA DNE DĚTÍ

Den dětí jsme oslavili veselým programem plným tance a soutěží, kdy se děti nejen báječně pobavily, ale snažily se o co nejlepší sportovní výkony. Vždyť odměnou byly nejen bonbóny, ale také diplomy, medaile a spousta drobných dárků, které si děti odnášely domů.

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY „HOUPALIŠTĚ“

V Domě umění se děti přenášely jako na houpačce z lesa do různých zemí světa a až do vesmíru. Prostřednictvím výtvarného umění i vlastní kreativní činnosti získaly spoustu zážitků a ponaučení. 

EXKURZE VE FIRMĚ OSTROJ a.s.

Skupina nejstarších dětí se zúčastnila exkurze ve firmě Ostroj a.s. Nadšení při pohledu na stroje techniku a výrobky bylo ohromující. Děti své zážitky zachytily také výtvarně. Ty nejlepší výkresy byly odměněny. Děkujeme vedení firmy Ostroj a.s. za náklonnost a spolupráci. 

JARNÍ DÍLNIČKY

Děti s učitelkami dlouho a pečlivě chystaly jarní výzdobu mateřské školy nejen pro svou radost, ale také pro návštěvníky jarních tvořivých dílniček. Mnoho rodičů i prarodičů s dětmi se mohlo potěšit a vyrobit spoustu jarních a velikonočních ozdob pro zkrášlení svých domovů. 

VYSTOUPENÍ VE VILE VANČUROVA

Pro potěšení babiček u příležitosti MDŽ vystoupily naše děti s malým programem básní a písní a přinesly babičkám také dárečky. 

ZÁJMOVÉ KOUŽKY U NÁS VE ŠKOLCE

Děti, které navštěvují zájmové kroužky udělaly za půlrok velké pokroky. Na flétnu hrají písničky, v tanečcích se ladně pohybují v rytmu hudby, Šikulové staví, konstruují, montují či lepí důmyslné stavby, v Soptíkovi už trénují děti s hadicemi na hasičské závody, angličtináři umí pojmenovat spoustu věcí a činností ze světa okolo nás, v gymnastice jsou děti mrštné a ohebné i pevné a propnuté, v plavání už se nikdo nebojí vody a děti plavou jako rybičky, v autorském čtení jsou děti nejen posluchači příběhů, ale umí je i dotvářet a také nakreslit. 

DIVADLO VE ŠKOLCE

Děti se zapojují do hraní pohádek a znají jich mnoho. Rozvíjejí svou fantazii, představivost a mluvní projev. Na divadlo se také díváme. Do mateřské školy přicházejí hrát profesionální herci i loutkoherci, ale pohádky hrály také děti ze ZŠ Riegrova. Děti ze ZUŠ V. Kálika prostřednictvím pohádek seznamovaly s různými hudebními nástroji a hrou na ně. 

PROJEKT UČÍME SE BRUSLIT

Tato akce byla uskutečněna pod záštitou našeho tatínka pana Miroslava Glose za účelem podpory bruslení v Opavě. Všechny zúčastněné děti se pod vedením instruktorů doslova rozbruslily a zdokonalily v tomto sportu. Závěrečná lekce byla karnevalová, kde nechyběly soutěže, sladké odměny a diplomy. 

Další články...

  1. Jarní dílničky 2014