sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

PODZIMNÍ POZDRAVY

Těšíme se s dětmi na podzimní výjezdy do přírody v okolí města. Děti mohou bezprostředně vnímat krásy přírody a  sbírat podzimní plody, kterými  vyzdobíme naši školičku nebo je využíváme k výrobě podzimních panáčků. Největší radost prožívají děti při  pouštění draků na louce u Stříbrného jezera, zvláště,  když svítí sluníčko a fouká ten pravý podzimní vítr, který vynese  dráčky dětí „až do mraků“.

ZÁJMOVÉ  KROUŽKY

Naše mateřská škola vytváří stejný prostor a stejné podmínky pro všechny děti. Nabízíme pestrost vzdělávání, které respektuje nadání a zájmy dětí – zájmové kroužky jako nabídka nadstandardní. Děti mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti v kroužku angličtiny, ruštiny, keramiky, gymnastiky, flétny, Sedmikrásek – taneční soubor, Šikulů – polytechnické vzdělávání, Soptík -  malí hasiči.

ANGLIČTINA A RUŠTINA

Začínáme seznamováním s prvními slůvky, která jsou dětem nejbližší. Hravou formou si děti osvojují pozdravy, jednoduché vyjádření svých zájmů, potřeb a pojmenování zvířátek, hraček, barev a také i počítání.

Výuka je zpestřena zpíváním a říkadly s pohybem (s pohybovou improvizací).

 

PLAVÁNÍ

Začátkům plavání předchází seznamování s vodou – zkrátka nebát se jí. K tomu dětem napomáhají vodní pomůcky a hračky. Pod vedením instruktorů plavecké školy je výuka zábavná – od cachtání až po plavecké výkony – takové bývají výsledky malých plavců.

 

FLÉTNA

Než muzikanti vyloudí z flétničky první tóny, tak je zapotřebí, aby si osvojili správné dýchání, držení flétny, přikládání prstíků na dírky a nasazení tónu.

Noty dětem nahrazují značky, které vypadají jako smajlíci.

Děti si je snadno zapamatují jako nové kamarády – Cecilka, Anička, Honzík…

 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Cvičením děti utužují správné držení těla, ale tělo si také protáhnou. Získávají mnohem více sebejistoty a jsou obratné při vykonávání různých úkonů. Cviky se učí provádět propracovaně a se správnou technikou. Každé cvičení je jinak motivováno  - děti se proměňují ve skřítky, loupežníky, hvězdičky… Hlavně děti cvičí s nadšením!

 

AUTORSKÉ ČTENÍ

Jen tak někomu se nepoštěstí, aby se mohl setkávat se spisovatelem, který je autorem mnoha líbivých příběhů. Naše děti tuto možnost mají, když jsou při autorském čtení přímo vtahovány do děje, vyjadřují své názory, postoje a posuzují chování hrdinů. Také navrhují možná řešení situací. Své představy z poslechu pak následně zachycují při kreslení ústředního zážitku z příběhu.

 

KERAMIKA

Hra a práce s kremnickou hlínou -  to není jen rozvíjení jemné motoriky. Je to zároveň rozvíjení fantazie, smyslu pro krásu a detaily.

Výrobky jsou různorodé, od nejjednodušších žížal, šnečku až po zdobené obrázky, misky a hrnečky. Děti si svými díly vyzdobí své domovy a tak se rozdělí o radost společně s rodiči.

 

TANEČNÍ SOUBOR SEDMIKRÁSEK

Od prvního tleskání, kroků, poskoků, podřepů a dřepů, až po rytmické pohyby v souladu s hudbou – to jsou tančící Sedmikrásci.

Hlavně u dětí jde o rozvíjení radosti s pohybu při hudbě – vnímají různorodosti hudby od lidových tanečků, výrazových prostředků klasické hudby až po hudbu moderní.

  

MALÍ ŠIKULOVÉ

Nejen skládání dle vlastní fantazie, ale také práce, při které se musejí zamyslet – tak tvoří malí šikulové.

Nejdříve je nutné prohlédnout si plánek či model, pak promyslet z jakých dílů se výrobek staví, kolik dílů je zapotřebí… Zkrátka přijít - jak na to?

Pro tvořivé šikulky to pod vedením studentů bude oříšek, který určitě rozlousknou.

 

MALÝ SOPTÍK

Kroužek se bude zaměřovat na hasičskou tématiku, a to práci s hadicemi, proudnicemi, motání, úklid nářadí, budeme si povídat o tom, jak se zachovat v případě nebezpečí. Jako správný hasič musí děti znát také značky, uzly, které se hodí do běžného života. Protože hasiči musejí být opravdu dobrá parta, která se doplňuje, budeme se snažit utužit kolektiv a naprosto spolehnout na spolupráci druhého, a to pro případ, že by se někomu něco stalo. Budeme se učit i první pomoc, na kterou se zaměříme přes zimu, kdy se budeme věnovat spíše povídání, a za pěkného počasí budeme chodit ven pracovat s nářadím. Děti by měly nosit tepláky, gumáky, mikiny pro případ, kdy půjdeme ven a zajdeme se podívat i na hasičárnu za opravdovými hasiči. 

 

MINI JUDO

ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Nový školní rok je již v plném proudu. Nově příchozí děti si v mateřské škole pomalu úspěšně zvykají jako na místo, kde nacházejí radostné a bezpečné prostředí kam se rády vracejí. Oporou jim jsou vstřícné učitelky i starší kamarádi. V září se snažíme zažívat společná pravidla podporující prosociální chování podporující vzájemné vztahy mezi dětmi.

Vážení rodiče,

budeme se těšit na vás a vaše děti 1. září 2015, kdy po rozsáhlé rekonstrukci zahájíme nový školní rok. V těchto dnech intenzivně uklízíme a připravujeme prostory tak, abychom do konce prázdnin byli s pracemi hotovi. Přihlášené děti budou mít na 1. září nahlášenou stravu. Pokud ještě trávíte dovolenou i v tomto čase, nezapomeňte si své dítě odhlásit. Zároveň vás, rodiče, chceme požádat o pomoc při dokončení úklidu budovy, a to ve čtvrtek a v pátek, tj. 27. a 28. srpna.

                                                                                                                Děkujeme za pochopení i pomoc

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY BĚHEM PRÁZDNIN

Chceme upozornit návštěvníky, kteří využívají otevření zahrady pro veřejnost, že z důvodu rozsáhlé rekonstrukce mateřské školy bude v červenci a srpnu zahrada uzavřena. Děkujeme za pochopení.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prázdninový provoz v letošním roce naše mateřská škola nezajišťuje, neboť zde během prázdnin probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy. Otevření mateřské školy je plánováno na 1. září 2015. 

NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Rozloučení s nejstaršími dětmi proběhlo v mateřské škole z 22. na 23. června. Děti se veselily na školní zahradě i v prostorách MŠ, aby si svojí školičku dosyta užily. Hledání pokladu školního skřítka a spinkání ve školce s paní učitelkami si děti pochvalovaly. 

DĚTSKÁ MŠE

Mše ke slavnostnímu ukončení školního roku 2014/2015 byla sloužena 18. června v kostele v Marianu. Otec Martin požehnal všem dětem, ale hlavně těm, kteří po prázdninách nastupují do základní školy. Zpěv dětí, krásné tóny houslí paní Alenky Čechové a varhan pana Čecha umocnily atmosféru mše, které se zúčastnili všechny děti a jejich rodiče naší mateřské školy. 

ŠKOLNÍ VÝLET

Kromě výjezdů do přírody si děti užívaly také školní výlet v areálu U Vodíka Slámy ve Lhotě u Opavy. Za krásného počasí děti sportovaly, procházely se okolní přírodou a pozorovaly různá hospodářská zvířata. 

OZDRAVNÝ POBYT V PŘÍRODĚ

Děti měly možnost utužit své zdraví, ale i užívat si radostné chvíle v přírodě, a to v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích. Vyzkoušely si svou zdatnost i odvahu v lanovém centru, zdolávaly túry v lesním terénu, pozorovaly přírodu. Oceněním jejich úsilí bylo nalézání pokladů. Součástí programu byl i karneval a tvoření v keramické dílně. 

ČTEME SE ŽÁKY ZŠ MAŘÁDKOVA

Žáci ze ZŠ Mařádkova přicházejí za našimi dětmi, aby jim předčítali příběhy, o kterých pak s dětmi rozvíjejí dialog. Hovoří o vlastnostech hrdinů, o řešení některých problémů a společně vymýšlejí jiná, nová řešení. Nastávající školáci tak získávají kladný vztah ke knihám, četbě, a tím je u nich podporována čtenářská gramotnost. 

Další články...

  1. Jarní dílničky_duben15