sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Rozloučení s nejstaršími dětmi proběhlo v mateřské škole z 22. na 23. června. Děti se veselily na školní zahradě i v prostorách MŠ, aby si svojí školičku dosyta užily. Hledání pokladu školního skřítka a spinkání ve školce s paní učitelkami si děti pochvalovaly. 

DĚTSKÁ MŠE

Mše ke slavnostnímu ukončení školního roku 2014/2015 byla sloužena 18. června v kostele v Marianu. Otec Martin požehnal všem dětem, ale hlavně těm, kteří po prázdninách nastupují do základní školy. Zpěv dětí, krásné tóny houslí paní Alenky Čechové a varhan pana Čecha umocnily atmosféru mše, které se zúčastnili všechny děti a jejich rodiče naší mateřské školy. 

ŠKOLNÍ VÝLET

Kromě výjezdů do přírody si děti užívaly také školní výlet v areálu U Vodíka Slámy ve Lhotě u Opavy. Za krásného počasí děti sportovaly, procházely se okolní přírodou a pozorovaly různá hospodářská zvířata. 

OZDRAVNÝ POBYT V PŘÍRODĚ

Děti měly možnost utužit své zdraví, ale i užívat si radostné chvíle v přírodě, a to v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích. Vyzkoušely si svou zdatnost i odvahu v lanovém centru, zdolávaly túry v lesním terénu, pozorovaly přírodu. Oceněním jejich úsilí bylo nalézání pokladů. Součástí programu byl i karneval a tvoření v keramické dílně. 

ČTEME SE ŽÁKY ZŠ MAŘÁDKOVA

Žáci ze ZŠ Mařádkova přicházejí za našimi dětmi, aby jim předčítali příběhy, o kterých pak s dětmi rozvíjejí dialog. Hovoří o vlastnostech hrdinů, o řešení některých problémů a společně vymýšlejí jiná, nová řešení. Nastávající školáci tak získávají kladný vztah ke knihám, četbě, a tím je u nich podporována čtenářská gramotnost. 

JARNÍ DÍLNIČKY

Jarní tvoření v naší mateřské škole má již svou tradici. Stejně jako v jiných letech přilákaly jarní tvořivé dílničky rodiče a děti nejen z naší mateřské školy, ale i z široké veřejnosti. Návštěvníci si domů odnášeli kuřátka, zajíčky, květinky, kraslice, ovečky, vazbičky, pomlázky vyrobené z papíru, látek i přírodnin. Mohli pozorovat při občerstvení i roztomilá kuřátka. 

BRUSLENÍ DĚTÍ

Děti měly možnost naučit se bruslit či zdokonalit své bruslařské dovednosti v rámci projektu "Naučme děti bruslit". Od září do března učitelky docházely s dětmi na zimní stadion, kde děti trénovaly bruslení se zkušenými trenéry. Bruslařská sezóna byla zakončena karnevalem, kdy si malí bruslaři zvesela zasoutěžili.

Zápis do opavských mateřských škol pro školní rok 2015/2016

Scan0019

POZVÁNKA NA JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

jarní tvořivé dílny -pozvánka

PROJEKT ERASMUS+ 

Informace o právě probíhajícím mezinárodním projektu mezi naší mateřskou školou a partnerskýcmi školami z Polska a Slovenska naleznete na stránce http://mskprojekty.eu/.  

KARNEVAL

Školka plná hudby, smíchu, soutěží a děti v nejrůznějších maskách – to byl karnevalový rej u nás v mateřské škole. Děti se nejen pobavily, ale v soutěžích dostaly i sladké odměny.