sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Děti mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti nejen během vzdělávání v mateřské škole, ale i v nadstandartní nabídce zájmových kroužků.

viz fotogalerie 

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

Každoročně se děti naší mateřské školy účastní jako andílci Tříkrálového průvodu pořádaného Charitou Opava. 

VÁNOČNÉ BESÍDKY

Vánoční besídky jsou tradičním dárkem, kterým děti potěší v mateřské škole své rodiče a příbuzné, ale také jimi rozdávají radost obyvatelům v domovech důchodců.

NÁVŠTĚVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Předškoláci mají možnost seznámit se se školním prostředím při návštěvách v ZŠ Otická. Velkým zážitkem je nejen posadit se do školní lavice, ale i práce na interaktivní tabuli nebo různé zábavné vědomostní hry.

viz fotogalerie

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Nejen pro zastavení ve vánočním čase, ale také k výrobě mnoha vánočních ozdob se u nás ve školce sešlo mnoho dětí a jejich rodičů, aby si společně zhotovili výrobky k ozdobě svých domovů.

viz fotogalerie

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ VE FIRMĚ OSTROJ a.s.

Prostředí firmy Ostroj a.s. si mohli návštěvníci prohlédnout na Dni otevřených dveří. Naše děti si zde užívaly také robotické stavby z lega, také si mohly tvořit své výrobky. 

viz fotogalerie

DUŠIČKY

Vzpomínáme na ty, které jsme měli rádi při zapalování svíček na městských hřbitovech v Opavě.

viz fotogalerie

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

V kostele sv. Vojtěcha se každoročně v měsíci říjnu setkáváme při Růžencové pobožnosti. Modlitbami se prolíná zpěv písní našich dětí.

viz fotogalerie

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Pohádky maňáskového divadla mají své kouzlo, stejně jako představení ve Slezském divadle. Děti mají možnost tato představení zhlédnout, čímž se rozvíjí jejich fantazie a je tak podporována i čtenářská gramotnost. Zapojují se také do dramatizace pohádek v mateřské škole. 

viz fotogalerie - divadlo v mš

viz fotogalerie - Návštěva Slezského divadla

POZNÁVÁNÍ DRAVCŮ

Dravé ptáky a jejich způsob života děti poznávaly při přehlídce na školní zahradě. Velkým zážitkem pro děti bylo pozorování ptáků z bezprostřední blízkosti.

viz fotogalerie

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Podzimní vycházky jsou příležitosti vybízející k pozorování podzimní přírody a ke sbírání spousty plodů, a ty jsme pak využili k výrobě podzimních panáčků nebo ke krmení lesních zvířat. Velkou radost prožívaly děti při pouštění draků. 

viz fotogalerie