sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ ZAHRADY

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ ZAHRADY

NÁVŠTĚVA MUZEA

Postupně děti všech tříd mateřské školy navštívily Slezské muzeum, kde si prohlédly nejen stále expozice, ale také tematické výstavy. Rozšířily si i prohloubily již osvojené poznatky probírané v mateřské škole. 

JARNÍ DÍLNIČKY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Akce Jarní dílničky a zároveň i Den otevřených dveří se setkala s velkou návštěvností. Těší nás zájem o naší mateřskou školu nejen našich dětí a jejich rodičů, ale i široké veřejnosti. Zájemci o zápis do mateřské školy měli možnost prohlédnout si prostory školy a seznámit se zároveň i s učitelkami.

KARNEVAL

Maškarní karneval bude v mateřské škole 2. února 2016. Pro děti je připraven zábavný program plný soutěží, taneční rej a samozřejmě pohoštění. 

LYŽÁČEK

Děti se mají možnost zúčastnit lyžařského kurzu. V posledním lednovém týdnu budou každý den vyjíždět do Tošovic, aby se naučily či zdokonalily pod vedením instruktorů v lyžařských dovednostech. 

VÝJEZDY DO PŘÍRODY

Sněhové nadílky je prozatím v letošní zimě poskromnu, ale přesto se s dětmi chystáme na zimní výjezdy do přírody. Děti budou pozorovat typické znaky zimního období v přírodě, ale také přivezou zvířátkům krmení.

NÁVŠTĚVY ZŠ

Nejstarší děti v rámci seznamování se s prostředním školy navštěvovaly už od podzimu ZŠ E. Beneše, ZŠ Šrámkova, ZŠ Ilji Hurníka a ZŠ Vávrovice. Formou her si vyzkoušely, jak se mohou učit počítat, poznávat písmena, procvičit postřeh či grafomotoriku. Prohlídkou esteticky vyzdobených prostorů ZŠ Vávrovice se dostaly do pohádkového světa.

Také v mateřské škole mají děti připravující se na vstup do základní školy speciální přípravu. Své znalosti a dovednosti získávají a procvičují plněním úkolů v didaktických hrách a v sešitech Matematika předškoláka, Svět předškoláka a Učíme se psát. Každý má pro tyto sešity i pracovní listy, svou složku, kterou se učí opatrovat, stejně jako své pouzdro. Děti jsou vedeny k samostatnosti, odpovědnosti a pečlivosti mít v pořádku své věci. 

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

Naše děti se jako andílci účastnily Tříkrálového průvodu a společně s králi doputovaly ke Slezskému divadlu, kde byl živý betlém.

VÁNOČNÍ BESÍDKY

Pro potěšení rodičů a umocnění vánoční nálady probíhaly v jednotlivých třídách vánoční besídky. Děti v pásmech přednášely, tančily a společně s rodiči zpívaly koledy. Potěšení naše děti rozdávaly seniorům, kterým předvedly besídky a předaly dárečky. Navštívili jsme Centrum sv. Františka na ul. Kylešovská, Vilu Vančurova a Klub seniorů v Komárově. 

Další články...

  1. VÁNOČNÍ RADOVÁNKY 2016