sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

NÁVŠTĚVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Nejstarší děti se při návštěvách základních škol ZŠ Otická a ZŠ církevní v Jaktaři získávaly povědomí o školním prostředí. Při plnění různorodých úkolů si děti vyzkoušely, jak umí zvládat zpěv, psaní, počítání nebo řešení labyrintů. Zpestřením byly také soutěže v tělocvičně. Děti měly při prvních návštěvách ostych a ten se během školního roku zcela vytratil a všichni školáci se na vstup do první třídy těší.

viz fotogalerie

VESMÍR VE ŠKOLCE?

I to je možné. Výlet vesmírnou oblohou plnou hvězd si děti užívaly v mobilním planetáriu přímo v mateřské škole. Seznámily se s názvy hvězd, hvězdných útvarů i zákonitostmi vesmíru.

viz fotogalerie

NÁVŠTĚVY SLEZSKÉHO MUZEA

Děti vyjíždějí za poznáváním přírody za město na louky a do lesů. Také s učitelkami rozvíjejí své vědomosti ze světa lidí i přírody při návštěvách Slezského muzea. Z dětí se stávají malí vědci, kteří podrobně zkoumají vystavené exponáty a své objevené poznatky pak předávají ostatním kamarádům.

viz fotogalerie

JARNÍ DÍLIČKY A SOUTĚŽ „O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI“

K jarním akcím v naší mateřské škole patří Jarní dílničky, které přilákají mnoho dětí s rodiči, aby společně vytvářeli různé výrobky pro výzdobu svých domovů k Velikonocům. V letošním roce se rodiče s dětmi zapojili do zdobení vajíček i doma, aby se zapojili do soutěže „ O nejkrásnější kraslici“. V mnoha rodinách vznikaly netradičně zdobené kraslice, které si pak mohli všichni prohlédnout vystavené na hlavní chodbě a zároveň také hlasovat pro vítězné vajíčko. Všechny zapojené děti dostaly za svou snahu odměnu a tři z nich pak ceny pro vítěze.

viz fotogalerie - Jarní dílničky

viz fotogalerie - Soutěž "O nejkrásnější kraslici"

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

INFORMACE K PROVOZNÍ DOBĚ ŠKOLNÍ ZAHRADY

zahrada červen

POZVÁNKA NA „JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY"

Bez názvu

SPORTUJEME RÁDI A NEJEN TO!

Paní učitelky dětem v mateřské škole připravují bohatý výchovně vzdělávací program v rámci celého dne, který přispívá k jejich všestrannému rozvoji. V nabídce jsou také zájmové kroužky, kde děti mohou dále rozvíjet své schopnosti a talent. 

viz fotogalerie - Sportujeme rádi

viz fotogalerie - Kroužky

VÁNOČNÍ ČAS

Vánoční doba byla plná aktivit, které přispívaly k naplňování radostného času vánočního. Vánoční dílničky jsou velkou příležitostí, abychom s našimi dětmi a rodiči i širokou veřejností sdíleli adventní dobu, kdy si všichni návštěvníci mohou vyrobit vánoční ozdoby pro zkrášlení svých domovů. viz fotogalerie

Děti navštívily vánočně vyzdobený zámek v Raduni, kde se při prohlídce seznámily s tradicemi slavení Vánoc. viz fotogalerie

Mikulášská a vánoční nadílka byla pro děti opředena velkým tajemstvím a radostí z dárečků. viz fotogalerie - Mikulášská nadílkaviz fotogalerie - Vánoční nadílka

Vánoční besídky v jednotlivých třídách jsou vždy tradičním dárkem dětí, které svým vystoupením potěší své rodiče. viz fotogalerie

S vánočními tradicemi se seznamují děti i ve školce prostřednictvím Vánočního příběhu či při divadelním představení „ Půjdem spolu do Betléma“ a dokonce si k vánoční náladě upečeme i perníčky. viz fotogalerie - Betlémská hraviz fotogalerie - Pečení perníčků

PODZIMNÍ RADOVÁNKY

Podzim svou barevností vybízí k návštěvám přírody a ke sběru různých plodů a ty pak společně s dětmi využíváme k výzdobě mateřské školy nebo k výrobě podzimních panáčků. Společně s námi tvoří i rodiče a o to větší je pak společná radost z výstavy „ Podzimáčci“.

viz fotogalerie

HURÁ DO ŠKOLY!

S našimi předškoláky navštěvujeme základní školy - ZŠ Otická, Církevní ZŠ sv. Ludmily a ZŠ Šrámkova kde paní učitelky připravují zábavný a zároveň i naučný program. Děti si mohou vyzkoušet práci na interaktivní tabuli, procvičí si matematické znalosti či znalosti ze světa lidí a přírody nebo si mohou zacvičit v tělocvičně. Na těchto návštěvách se děti průběžně seznamují se školním prostředím.

viz fotogalerie