sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

OLYMPIÁDA

Na školní zahradě vyvrcholil školní olympiádou celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme spolu se zvířátky“, který zaštiťuje Česká obec sokolská. Děti po celý školní rok plnily společně s učitelkami sportovní úkoly zpracované v manuálech. Po splnění cvičebních aktivit si děti vlepovaly do svých cvičebních deníčků samolepky a největší odměnou byly při ukončení olympiády medaile, pamětní listy a přívěsky sokola. Tento projekt podněcoval děti ke sportovním činnostem a prožívání radosti z pohybu A to se určitě povedlo a proto se hodláme přihlásit do dalšího ročníku tohoto projektu.

viz fotogalerie

ŠKOLNÍ VÝLET

Cílem školního výletu byla Lhota u Opavy, kde si v areálu U Vodníka Slámy děti užívaly sportovní dopoledne jako čiperní broučci. Je tam krásná příroda a k vidění i spousta zvířátek.

viz fotogalerie

BOŽÍ TĚLO

Slavnost Božího těla jsme oslavili u kapliček na školní zahradě. Děti zpívaly, říkaly přímluvy a zdobily kapličky květinami, které přikládaly k obrázkům svatých.

viz fotogalerie

HASIČSKÉ CVIČENÍ V MŠ

Tak naše děti už vědí, jak se zachovat, když hoří. To si vyzkoušely při nácviku evakuace z mateřské školy. Děti byly seznámeny s tím, že vše je naštěstí jen jako hra. Přesto situaci učitelky i děti zvládly velmi zodpovědně, neboť mateřskou školu všichni opustili za 3 minuty. Prezentace práce hasičů se zhostil velmi profesionálně pan Bohumil Vybrančík společně se synem Kubou a panem Alešem Černohorským. Děti měly možnost vidět a vyzkoušet si různé druhy záchranných kombinéz, hasičských pomůcek a vybavení hasičského auta. Při soutěžích pak si pak děti zahrály na hasiče, kteří musí rychle běhat, mířit vodou na cíl, přenášet břemena či překonávat různé překážky. Všechny aktivity byly pro děti velkým zážitkem a významným seznámením s náročnou a obětavou prací hasičů.

viz fotogalerie

FESTIVAL HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK

Přehlídka hasičských sborů nejmenších dětí tzv. přípravek se letos konala v Bobrovníkách. Naši mateřskou školu reprezentovali Soptíci pod vedením paní učitelky Bohunky Černohorské předvedením záchranné akce při ztroskotání letadla. Děti tohoto kroužku s velkým nasazením předvedly koordinaci záchranných sborů - hasičů, policie i záchranářů. Za své úsilí si všichni domů odváželi medaile.

viz fotogalerie

OZDRAVNÝ POBYT V PŘÍRODĚ

Děti navštěvují přírodu při výjezdech do okolí Opavy, ale také při ozdravných pobytech v Jeseníkách. Pro děti je připraven tematický program plný her, kdy se seznamují s živou i neživou přírodou, hledají poklady a užívají si jako karnevaloví skřítci les. Paní učitelky jsou jejich stálými průvodci a zároveň i zázemím zaštiťující láskyplné náruče rodičů.

viz fotogalerie

EXKURZE V ZD KYLEŠOVICE

Pohlédnout si telátka a krávy z bezprostřední vzdálenosti nebo poznávat význam některých zemědělských strojů a dokonce si do nich i sednout nebývá hned tak možné. Natož pak zařádit si v obrovské kopě uskladněného obilí tak, že poslouží jako pořádná klouzačka. Děti měly z této návštěvy velké zážitky, které vyprávěly doma rodičům. Poznatky získané v mateřské škole se tak setkaly s přímým prožitkem a to je pro děti nejlepší.

viz fotogalerie

BESÍDKY KE DNI MATEK

Pro potěšení nejen maminek, ale také babiček v penzionech pro seniory děti předvádějí pásma písní, básní, tanečků nebo dramatizace pohádek. Dětské nadšení a bezprostřednost je vždy velkým dárkem pro všechny. Děti se učí nejen dárky dostávat, ale také dávat. Rozdávat radost vlastním přičiněním druhým.

viz fotogalerie

PONK PRO MALÉ ŘEMESLNÍKY

Jsme velmi rádi, že prostřednictvím MAS Opavsko a sponzorství firmy Grigar s. r. o. Opava, máme pro naše malé kutily ponk. Kluci, ale i děvčátka se zaujatě zapojují do montování dřevěných dílů nebo zatloukání hřebíků. Společně s učitelkami i odborníkem stolařem zkoušejí využití pilky, svěráku i hoblíku. Možná, že tyto první zkušenosti rozvinou zájem dětí o řemeslo, které má zlaté dno. Každopádně se zde u dětí prohloubí dovednosti patřící do polytechnické výchovy.

viz fotogalerie

EXKURZE VE SPOLEČNOSTI OSTROJ a.s.

Každoročně se nejstarší děti mohou podívat do výrobních prostorů společnosti Ostroj a. s., která je našim významným sponzorem při vybavování školní zahrady všemi obdivovanými průlezkami a různorodými herními prvky. Pro děti je poznávání strojírenského světa zcela výjimečnou událostí, která je vždy ohromí. Přiblížení významu některých výrobků umí pro děti srozumitelným způsobem naše maminka, paní Ing. Olga Kožialová, která pracuje v této společnosti.

viz fotogalerie

VZÁCNÍ HOSTÉ Z USA

V mateřské škole jsme měli tu čest a potěšení společně s první náměstkyní primátora paní Hanou Brňákovou přivítat hosty města Keartney z USA, které je partnerským městem Opavy. Děti ve svém představení předvedly program, kde prezentovaly tanci, písněmi a básněmi slezský folklor, ale také předvedly, že už nyní se připravují na vstup do velkého světa tím, že se seznamují s jazykem anglickým. Mezi dětmi a hosty se rozvinula neformální debata o tom, jak se kdo jmenuje, co rád dělá a jak se mu daří. Pro vzpomínku a potěšení byly hostům předány dárky - papírová sluníčka a srdíčka z perníku, které vyrobily děti s učitelkami.

viz fotogalerie