sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Vážení rodiče,

nabízíme Vám ke zvážení nabídku kroužků pro vaše děti vedených našimi učitelkami či sportovními trenéry tak, abyste již nemuseli v pozdních odpoledních hodinách docházet do jiných zájmových agentur.

Zahájení všech kroužků bude od 1. října 2017, kdy jsou i nově příchozí děti adaptovány na prostředí MŠ.

Všechny kroužky jsou vedeny našimi pí učitelkami, na které si už děti v průběhu září zvykly.

Naše mateřská škola vytváří stejný prostor a stejné podmínky pro všechny děti. Nabízíme pestrost vzdělávání, které respektuje nadání a zájmy dětí – zájmové kroužky jako nabídka nadstandardní. Děti mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti v kroužku angličtiny, ruštiny, keramiky, gymnastiky, flétny, Sedmikrásek – taneční soubor, Šikulů – polytechnické vzdělávání, Soptík - malí hasiči, Mini judo.

ANGLIČTINA
Začínáme seznamováním s prvními slůvky, která jsou dětem nejbližší. Hravou formou si děti osvojují pozdravy, jednoduché vyjádření svých zájmů, potřeb a pojmenování zvířátek, hraček, barev a také i počítání.
Výuka je zpestřena zpíváním a říkadly s pohybem (s pohybovou improvizací).

FLÉTNA
Než muzikanti vyloudí z flétničky první tóny, tak je zapotřebí, aby si osvojili správné dýchání, držení flétny, přikládání prstíků na dírky a nasazení tónu.
Noty dětem nahrazují značky, které vypadají jako smajlíci.
Děti si je snadno zapamatují jako nové kamarády – Cecilka, Anička, Honzík...

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Cvičením děti utužují správné držení těla, ale tělo si také protáhnou. Získávají mnohem více sebejistoty a jsou obratné při vykonávání různých úkonů. Cviky se učí provádět propracovaně a se správnou technikou. Každé cvičení je jinak motivováno - děti se proměňují ve skřítky, loupežníky, hvězdičky... Hlavně děti cvičí s nadšením!

MALÍ ŠIKULOVÉ
Nejen skládání dle vlastní fantazie, ale také práce, při které se musejí zamyslet – tak tvoří malí šikulové.
Nejdříve je nutné prohlédnout si plánek či model, pak promyslet z jakých dílů se výrobek staví, kolik dílů je zapotřebí. Zkrátka přijít - jak na to?
Pro tvořivé šikulky to pod vedením studentů bude oříšek, který určitě rozlousknou.

MALÝ SOPTÍK
Kroužek se zaměřuje na hasičskou tématiku, a to práci s hadicemi, proudnicemi, motání, úklid nářadí, budeme si povídat o tom, jak se zachovat v případě nebezpečí. Jako správný hasič musí děti znát také značky, uzly, které se hodí do běžného života. Protože hasiči musejí být opravdu dobrá parta, která se doplňuje, budeme se snažit utužit kolektiv a naprosto spolehnout na spolupráci druhého, a to pro případ, že by se někomu něco stalo. Budeme se učit i první pomoc, na kterou se zaměříme přes zimu, kdy se budeme věnovat spíše povídání, a za pěkného počasí budeme chodit ven pracovat s nářadím. Děti by měly nosit tepláky, gumáky, mikiny pro případ, kdy půjdeme ven a zajdeme se podívat i na hasičárnu za opravdovými hasiči.

AUTORSKÉ ČTENÍ
Jen tak někomu se nepoštěstí, aby se mohl setkávat se spisovatelem, který je autorem mnoha líbivých příběhů. Naše děti tuto možnost mají, když jsou při autorském čtení přímo vtahovány do děje, vyjadřují své názory, postoje a posuzují chování hrdinů. Také navrhují možná řešení situací. Své představy z poslechu pak následně zachycují při kreslení ústředního zážitku z příběhu.

KERAMIKA
Hra a práce s kremnickou hlínou - to není jen rozvíjení jemné motoriky. Je to zároveň rozvíjení fantazie, smyslu pro krásu a detaily.
Výrobky jsou různorodé, od nejjednodušších žížal, kuliček, šnečků až po zdobené obrázky, misky a hrnečky. Děti si svými díly vyzdobí své domovy a tak se rozdělí o radost společně s rodiči.

TANEČKY - SEDMIKRÁSEK
Od prvního tleskání, kroků, poskoků, podřepů a dřepů, až po rytmické pohyby v souladu s hudbou – to jsou tančící Sedmikrásci.
Hlavně u dětí jde o rozvíjení radosti s pohybu při hudbě – vnímají různorodosti hudby od lidových tanečků, výrazových prostředků klasické hudby až po hudbu moderní.

MINI JUDOvede kvalifikovaný trenér

Judo je nejvhodnější sport pro děti od 4 let. Rozvíjí flexibilitu těla, trénuje orientaci v prostoru, děti se učí správně dýchat, je průpravou pro jiné sporty, neboť učí komplexnímu pohybu od ohebnosti, rychlosti, vytrvalosti až po sílu.

BRUSLENÍ
Bruslení pro předškoláky na zimním stadionu (pro děti od 5 – 6 let) – chlapci i děvčata od měsíce října do března, a to každý pátek dopoledne s doprovodem učitelek MŠ – lekce pod vedením trenérů na zimním stadionu. Brusle a helmy jsou všem k dispozici, není třeba kupovat.

PLAVÁNÍ
Začátkům plavání předchází seznamování s vodou – zkrátka nebát se jí. K tomu dětem napomáhají vodní pomůcky a hračky. Pod vedením instruktorů plavecké školy je výuka zábavná – od cachtání až po plavecké výkony – takové bývají výsledky malých plavců.

DOPIS RODIČŮM - STRUČNÉ INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE KŘESŤANSKÉ

Dopis rodičům

NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Tradičně se nejstarší děti, které odcházejí do základní školy loučí se svojí školičkou radostným odpolednem na školní zahradě a spaním ve školce. Byly to chvíle velkého užívání, ale i napětí při hledání pokladu školního skřítka.

DĚTSKÁ MŠE

Na dětské mši se děti v kapli v Marianu rozloučily se školním rokem 2016/2017. Slavnostně jsme se také rozloučili s dětmi, které odcházejí do základní školy.

BOŽÍ TĚLO

Svátek Božího Těla slavily děti s učitelkami v mateřské roznášením květin, zpěvem a modlitbičkami u kapliček.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Pravidla silničního provozu si děti procvičily při jízdě na kolech, koloběžkách a odrážedlech na dopravním hřišti u ZŠ T. G. Masaryka na ul. Riegrova.

KROUŽKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Děti mohou uplatňovat svůj zájem a rozvíjet své schopnosti v zájmových kroužcích – Šikulové, Soptík, tanečky, keramika, flétna, angličtina, autorské čtení, bruslení a plavání.

ČTENÍ ŠKOLÁKU VE ŠKOLCE

Žáci ZŠ Mařádkova pravidelně navštěvovali během školního  roku naše děti, aby jim předčítali pohádkové příběhy, které společně s dětmi rozebírali a následně i plnili úkoly na pracovních listech.

ŠKOLNÍ VÝLETY

Na školní výlety jsme vyjížděli s batůžky do přírody. Cílem bylo Arboretum v Novém Dvoře, Slavkovský les či les na Přerovci.

OZDRAVNÝ POBYT V PŘÍRODĚ

Dny v krásné přírodě Beskyd nebo v okolí Žimrovic si děti užívaly na ozdravném pobytu. Program byl pestrý – soutěže, karneval, hledání pokladu, jízda na koních, a to vše s kouzelným skřítkem Vikim. Takže na smutek po domově nebyl čas.

NÁVŠTĚVA SLEZSKÉHO MUZEA

Prohlédnout si expozici Slezského muzea měly děti možnost při jeho návštěvě. Zaujetí malých návštěvníků bylo obrovské, musíme se do těchto míst zase brzy vrátit.