sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,

ve středu 29. 6. 2022 od 15:30hod. proběhne informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, které nastoupí do naší mateřské školy od 1. 9. 2022.

Rodiče budou seznámeni se zněním Školního řádu, s Vnitřním řádem školní jídelny - výdejny a pokyny pro komunikaci a spolupráci s rodinou a mateřskou školou v jednotném působení na rozvoj dětí.

Pokud se někteří rodiče nebudou moci dostavit, pak shrnutí obsahu schůzek najdou na webových stránkách v sekci „Dokumenty“ - Dopis pro rodiče, Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny - výdejny.


S pozdravem

Bc. Dagmar Ullmannová

ředitelka

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pozvánka

 

STŘÍPKY Z AKTIVIT DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Vážení a milí rodiče,

prázdniny jsou ve svém závěru, doufáme, že jste si léto a jeho radovánky i chvíle odpočinku užili s dětmi co nejpříjemněji.

Je před námi nový školní rok, který snad nebude jako ty předešlé příliš ovlivněný epidemiologickými opatřeními. Částečná opatření nás však provázet budou, pokyny vycházejí z manuálu MŠMT pro školní rok 2021/2022. Je to dezinfekce rukou při vstupu do budovy, nošení respirátoru, rozestupy 2 metry v chodbách i šatnách. Doporučení k omezení kontaktu dětí různých tříd, ke kterému dochází při zájmových kroužcích, ovlivní i jejich pořádání. Budeme v průběhu září zjišťovat zájem o jednotlivé kroužky, ale zda budou moci probíhat, záleží na vývoji epidemiologické situace. Každodenní výchovně vzdělávací program v mateřské škole je velmi pestrý, aby všestranně rozvíjel všechny oblasti vývoje dítěte. Abychom ještě více podpořili ve třídách tento program směřující k rozvoji různých zájmů dětí, chceme v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 dětem v jednotlivých dnech nabízet ve větší míře činnosti, které by jim částečně vynahradily zájmové kroužky, nebudou - li moci probíhat - cvičení, tanec, keramika, hra na flétnu, konstruování, seznamování s jazykem anglickým a autorské čtení.

Během roku chystáme opět spoustu různých akcí, které obohatí náš program - divadelní představení, podzimní tvoření, vánoční a velikonoční dílničky, exkurze, tematické dny připomínající zvyky a tradice, výjezdy do přírody, školy v přírodě.

Chceme Vás požádat o prostudování Školního řádu a Vnitřního řádu školní jídelny a výdejny, jejich seznámení budete potvrzovat podpisem v mateřské škole. V Dopise pro rodiče je shrnutí těchto řádů a všech aktuálních informací ohledně organizace v mateřské škole, výše školného a stravného.

Děti budou i v tomto roce chodit do svých tříd jako loni, přesuny dětí do jiných tříd se týkají pouze dětí 5. třídy, jejichž rodiče jsou již informováni.

Prosíme, nahlaste/odhlaste telefonicky nebo emailem stravu dítěte na 1. září 2021.

Těšíme se opět na naše společná setkávání v mateřské škole. Věříme, že budou naplněna vzájemnou důvěrou, radostí i spokojeností dětí i Vás rodičů.

Za kolektiv mateřské školy

Bc. Dagmar Ullmannová, ředitelka školy

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V NAŠÍ MŠ

 
Vážení rodiče,
prázdninový provoz v naší mateřské škole bude od 23. 8. do 31. 8. 2021 v době od 6:00 do 16:30hod.
Děti jste před prázdninami již přihlásili, proto budeme při nahlašování stravy vycházet z těchto údajů. Máte - li v docházce nějaké změny, prosíme, nahlaste je v ráno pondělí 23. 8. 2021. Úpravy stravného se jako obvykle hlásí den předem do 11hod.
 
Přejeme ještě příjemný zbytek prázdnin a budeme se těšit na shledání v mateřské škole.

PROVOZ MŠ OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

podle pokynů MŠMT a MZ jsou v platnosti tato nová opatření:

·      v tomto týdnu (3. - 7. 5. 2021) se děti testují pouze jedenkrát

·      od 10. května 2021 bude provoz v mateřské škole obnoven opět pro všechny děti bez testování a nošení                 roušek

·      rodiče nebo doprovázející osoby si před vstupem dezinfikují ruce, v prostorách mateřské školy se budou zdržovat po nezbytně nutnou dobu, musí nosit respirátor a udržovat 2 metrové rozestupy mezi osobami v chodbách a šatnách, nemohou vstupovat do tříd

·      pro nahlášení docházky a stravného od pondělí 10. 5. 2021 pro děti, které nyní v omezeném provozu mateřskou školu nenavštěvovaly, můžete využít školní a třídní emaily nebo své požadavky nahlaste telefonicky a to do pátku 7. 5. 2021 do 11:00 hodin

 

Těšíme se na Vás!

 

Vážení rodiče,

 

podle pokynů MŠMT a MZ jsou v platnosti tato nová opatření:

 

·      v tomto týdnu (3. - 7. 5. 2021) se děti testují pouze jedenkrát

·       od 10. května 2021 bude provoz v mateřské škole obnoven opět pro všechny děti bez testování a nošení roušek

·      rodiče nebo doprovázející osoby si před vstupem dezinfikují ruce, v prostorách mateřské školy se budou zdržovat po nezbytně nutnou dobu, musí nosit respirátor a udržovat 2 metrové rozestupy mezi osobami v chodbách a šatnách, nemohou vstupovat do tříd

·      pro nahlášení docházky a stravného od pondělí 10. 5. 2021 pro děti, které nyní v omezeném provozu mateřskou školu nenavštěvovaly, můžete využít školní a třídní emaily nebo své požadavky nahlaste telefonicky a to do pátku 7. 5. 2021 do 11:00 hodin

 

V příloze je připojen dokument s pokyny k provozu škol od 10. 5. 2021, máte-li zájem o podrobné informace

 

Těšíme se na Vás!

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Zápis bude probíhat  v distanční podobě z důvodu epidemiologických opatření.

Zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí i Vás rodičů je v životě rodiny významnou událostí, ale současný stav nám to nedovoluje. Věříme, že se situace zlepší a umožní nám setkání s Vámi před začátkem nového školního roku. 

 

Statutární město Opava

po dohodě s řediteli opavských mateřských škol

oznamuje, že

ŽÁDOSTI

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021/22

je možno podat na jednotlivých mateřských školách

ve dnech 3. až 7. května 2021.

 

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při příjímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další informace ohledně podání žádnosti nalaznete v sekci Dokumenty 

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

zápis do mateřských škol v Opavě se obvykle koná začátkem května. Přesný termín určuje zřizovatel - MMO a je zveřejněn v tisku (Hláska) nebo ve vývěsných skříňkách či na webu naší MŠ. Zápis probíhá dva dny od 8 do 16 hodin. Nezáleží na tom, kdy zákonný zástupce žádost podá, ředitelka o přijetí rozhoduje až po ukončení zápisu podle kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání. Žádosti k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z našich webových stránek (v sekci dokumenty) nebo vyzvednout přímo v mateřské škole. Dětský lékař musí na žádosti potvrdit zdravotní způsobilost a řádné očkování dítěte. Při samotném zápisu zákonný zástupce dokládá k ověření rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Prosíme, nevyplňujte kolonky datum nástupu a datum podání žádosti.

Další články...

  1. Vánoce 2020